VELKOMMEN TIL
ALVØEN GAMLE MØLLE!

INDUSTRIPARK,
TIDLIGERE ALVØENS PAPIRFABRIK
– GRUNNLAGT 1797 –