Alvøen Gamle Mølle AS

Adresse
Alvøen Gamle Mølle AS
Alvøveien 130
5179 GODVIK

Kontaktpersoner

Gunnar Olsen
Driftsleder
404 13 885
gunnar@alvoen.no

Kristin Brekke
Regnskap
55 50 66 30
kristin@alvoen.no

Hendrik Fasmer Sr.
Styreformann
55 50 66 30
404 13 881
hendriksr@alvoen.no